Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
Tagebuch 51;2011 deutsch
=> Tagebuch 51;2011 englisch
=> Tagebuch 51;2011 tschechisch
=> Tagebuch 51;2011 polniisch
=> Tagebuch 51;2011 russisch
=> Tagebuch 51;2011 chinesisch
=> Tagebuch 51;2011 japanisch
=> Tagebuch 51;2011 arabisch
=> Tagebuch 51;2011 franzöösisch
=> Tagebuch 51;2011 spanisch
=> Tagebuch 51;2011 italienisch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 51;2011 chinesisch


日記
51
 
在;04 2011年;6月;
 
在;一;個;無;國;界;的;世;界;,;一;切;都;是;無;限;的;。;生;物;體;及;其;不;朽;的;物;種;。;
每;一;個;生;命;的;東;西;可;以;轉;換;成;任;何;生;物;。;總;是;會;有;一;個;活;人;。;另;外;,;人;類;是;無;限;轉;化;為;有;限;的;世;界;(;宇;宙;);。;它;可;以;成;為;自;主;確;定;。;如;果;無;限;眾;生;想;成;為;一;個;更;有;限;的;空;間;,;它;變;成;一;個;不;同;的;被;放;回;。;
從;這;個;結;論;:;
我;們;有;限;的;宇;宙;是;一;個;無;限;的;生;命;。;這;只;是;I K E N神;。;但;像;其;他;生;活;正;在;被;無;限;的;。;
有;沒;有;在;層;次;結;構;中;的;無;限;生;物;無;窮;。;
它;們;是;能;源;結;構;。;能;源;眾;生;。;純;粹;的;能;量;。;你;知;道;自;己;的;能;量;體;的;每;一;個;細;節;。;他;們;需;要;沒;有;食;物;,;沒;有;飲;料;,;但;他;們;可;以;享;受;食;品;和;飲;料;。;
當;然;也;有;無;限;的;愛;。;身;體;和;精;神;的;愛;,;鼓;勵;發;展;。;
在;無;國;界;的;世;界;也;是;無;限;可;能;性;的;世;界;。;
一;個;無;限;的;生;命;可;以;分;成;無;數;活;現;有;的;有;限;生;命;,;它;可;能;會;再;次;只;是;一;個;整;體;的;生;活;之;中;。;
此;外;,;可;能;有;許;多;無;限;的;生;命;凝;聚;在;有;限;的;生;物;。;甚;至;在;有;限;的;空;間;。;
一;個;有;限;的;宇;宙;可;能;由;一;個;生;物;或;無;限;生;命;無;限;。;
結;論;:;
全;部;世;界;是;純;能;量;組;成;的;有;限;的;生;命;無;限;的;能;源;環;境;。;
當;我;思;考;:;
我;有;一;個;純;粹;的;無;限;活;力;的;身;體;,;這;是;無;限;的;變;化;。;
每;一;個;被;無;限;可;轉;化;為;有;限;正;,;變;回;來;後;在;一;個;無;限;的;生;命;。;
人;與;自;然;能;源;法;案;是;能;源;眾;生;稍;後;再;試;。;
但;是;:;
每;個;被;無;限;能;量;是;個;人;。;
如;何;將;這;些;眾;生;,;我;不;知;道;。;
每;個;人;都;有;自;己;的;隱;私;。;它;可;以;Webhelp,;它;可;以;關;閉;本;身;。;
在;這;裡;,;我;似;乎;是;一;個;有;限;的;人;。;在;那;裡;,;我;感;到;無;限;的;能;量;眾;生;。;我;要;強;調;的;是;。;
還;有;一;件;事;:;
我;傳;播;一;個;新;的;宗;教;。;但;我;揣;摩;現;實;,;這;就;是;為;什;麼;比;新;理;念;更;多;。;
每;個;人;都;可;以;相;信;他;想;要;什;麼;。;我;想;獲;得;的;知;識;,;以;理;服;人;。;哲;學;思;想;。;全;部;哲;學;由;以;什;麼;現;實;並;非;決;不; K O NNT E.應;該;是;炒;作;。;
沒;有;人;活;著;可;以;把;握;的;現;實;。;總;是;會;有;只;是;零;碎;的;。;大;家;經;過;短;暫;的;有;限;的;方;式;,;只;是;最;終;進;入;無;限;,;在;那;裡;他;開;始;了;他;的;面;前;。;
我;們;有;限;的;世;界;,;我;們;的;宇;宙;由;許;多;無;限;的;生;命;。;
我;相;信;。;

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=