Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
=> Tagebuch 18;1996-1997 englisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 tschechisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 polnisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 russisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 chinesisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 japanisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 arabisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 französisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 spanisch
=> Tagebuch 18;1996-1997 italienisch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
Tagebuch 51;2011 deutsch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 18;1996-1997 polnischDiary 18
listopada
1996


 


W dniu 06.11.1996


Everlasting Mały dużą siłą.
Krótki siła jednostki średnie. Wiecznie Bardzo słaba siła.


 


1997


W dniu 04.01.1997


Lewa i prawa półkula mózgu
duch dusza! Jednakowo (w przybliżeniu) może być wielki!


Ruch jest zmianą, życie!
Stanie wciąż jest zastój, śmierć! Jeśli moje ciało śpi, budzi się w moich
myślach! (Sen).


Jeśli moje ciało budzi się,
śpi w moich myślach!


Na dzień śni moje ciało i mój
umysł śpi! Indyjski noc śni mój umysł i moje ciało śpi!


W ciągu dnia, duch więźniów
ciała (głęboki sen duchowej śmierci).


Nocą, ciało więźnia umysłu
(głęboki sen śmierci fizycznej) jest.


Hale-Bopp 19:35!


Kiedy umrzemy:


Następnie pozostawić na
przyszłość, a potem zostawiamy przeszłość,


Sen zaczyna się od narodzin,
a kończy się wraz ze śmiercią. Muszę tylko marzenie, aby zobaczyć. Potrzebujesz
innych bardziej sny?


Narodziny to, co nazywamy
prokreacji!


W dniu 08.04.1997


Pierwszy znajduje pomocą
logiki i koniec znajdzie się za pomocą wyobraźni! Powrót na górę trzeba iść na
głęboką wodę w szerokości! Ostrość i sferyczna powierzchnia! Wewnątrz wiertła i
poprosić zewnątrz! zrobić miejsce!


Tylko za pomocą umysłu
(logiki i wyobraźni do wewnątrz na zewnątrz)


I odwrotnie.


Jesteśmy wychodząc od
wewnątrz i na koniec dowiadujemy się z zewnątrz!


Musimy być widoczne na
zewnątrz i wewnątrz!


Rdzeń jest bardzo wybuchowy i
implozyjne powłoka słaba! Rdzeń może być otwarty tylko wtedy, gdy podajnik jest
otwarty! Aby uniknąć wycieku nadmiaru siły przez miski! Więc wiemy, że od
początku to! To jest wyobraźnia otwiera logiki!


Wiemy, że od początku to!
Dlatego musimy skupić naszą uwagę w przyszłości (wiary) przy pomocy wyobraźni,
a nie odwrotnie!


Czy możemy spodziewać się do
końca:


W dniu 09.04.1997


 Jesteśmy w kosmosie
zawartych wewnątrz i na zewnątrz. Ale musimy podłączyć wewnętrznie i
zewnętrznie!


Czas spędzony w pomieszczeniu
jest dostępna dla każdego z etapów tak samo, tylko prędkość zmniejsza się do
wewnątrz i na zewnątrz zwiększa! Energia zużywana jest w każdym kroku to samo!
Wewnątrz jest cięższy i na zewnątrz, staje się łatwiejsze!


Kto chce wejść do środka do
wewnątrz i na zewnątrz, kto chce, wyjdź na zewnątrz. Bilansujący akt od
wewnątrz na zewnątrz nie jest możliwe w większości żywych organizmów.


Nie ma przewidywalny chaos i
brak nieprzewidywalne kosmos. Jeśli chaos przewidywalna, staje się kosmos i
kosmos nieprzewidywalne, wówczas staje się bałagan.


Na początku nie było na
ziemi, kosmos (przewidywalne). Po obliczenia zostały sfałszowane i wybuchła w
wyniku chaosu.


W tej chwili mamy zamiar
szukać błędów i poprawny!


Jestem kosmos
(przewidywalne), oraz chaos (nieprzewidywalne)!


Mężczyzna spowodował chaos
(zaburzenia -Unberechenbarkeit) w kosmosie.


W dniu 14.06.1997


Istnieje ograniczony czas o
ograniczonej przestrzeni.


Więc pierwsze rozszerzenie, a
następnie Impansion.


Ograniczony czas i
ograniczona przestrzeń są iluzją! Rozbitkowie są ograniczone! Ograniczona
obecność ograniczona próżniowej!


Mieszkam w iluzji! Nie ma
rzeczywistość i ma prawdy!


 Ani człowiek, ani
zwierzęta, ani rośliny, ani martwej materii! W rzeczywistości i prawdy jest
tylko nieskończona i próżni i wieczności i obecny! Nie ma żadnych ograniczeń
wiedzy. Wiedza jest nieskończony i wieczny w próżni i obecny!


W dniu 15.06.1997


Mamy składają się wyłącznie z
zero punktów punktów energetycznych. Czy to możliwe, że istnieją tylko wzory,
energia belkę lub poza strukturami władzy? (Czy).


Wszechświat składa się tylko
z zero punktów punktów energetycznych! Czy to możliwe, że w () Wszechświat jest
tylko zasobnikiem energii w mechanizmie funkcjonowania dużego statku
kosmicznego? Czy wszechświat produktem energii innej istoty? Produkują energię
punktu zerowego w życiu: mnóstwo energii? Pure Energy wszechświat? Jest to
energia duchowa?


Myśl i wszechświat jest
złapany?


W dniu 23.06.1997


Co nienarodzonych i co
umarli? Jak działa nienarodzone życie i jak martwy!


W zera i poza
nieskończonością dzieje. Ale co z tego?


W dniu 19.07.1997


Dlaczego iw jaki sposób?


Statek kosmiczny!


Gdzie i dlaczego?


Jest nienarodzonych Urvolk!
Istnieje wiele zmarł Nachvölker!


Które miejsce Nachvolk dla
starożytnych ludzi, korzeń z powrotem?


Gdzie jest oryginalne ludzi
do poszukiwania i? Siedzi starożytni ludzie nienarodzonych w statku kosmicznym?
Gdzie jest to statek kosmiczny? Jeżeli sonda szukać w próżni? Ukrywa się w
nieskończonej przestrzeni? Jak można znaleźć statek kosmiczny?


Byliśmy przed Wielkim
Wybuchem (wszystkie istoty wszechświata) w statku kosmicznym, a my znów po
upadku wszystkim w kosmicznym? Co to jest i jak to będzie? Będziemy pamiętać,
jak to było? Czy wiemy, kim jesteśmy i co mamy do zadań? Czy musimy ponownie
nauczyć?


Sonda przed Wielkim Wybuchem.


Kosmicznym we wszechświecie.


Sonda po upadku.


Starożytni ludzie
nienarodzonych w statku kosmicznym.


Po Wielkim Wybuchu, istoty
opuścić statek, aż do upadku. Przed upadkiem stworzeń przenieść z powrotem do
statku kosmicznego!


W dniu 29.07.1997


Przed Wielkim Wybuchem nie było
miejsce rozpoczęcia / czas zacząć. Z tego punktu początkowego lotu kosmicznego
zaczął Wielkim Wybuchu. Co było przyczyną Wielkiego Wybuchu i co będzie
przyczyną upadku? Jak długo i jak daleko sięga wszechświat poszerzyć więcej?
Kto spowodował Wielki Wybuch? Jeżeli wielki wybuch wyzwalany automatycznie?
Oznacza to, że monitoruje automatyczny o wszechświecie:


Zbliżamy się do
automatycznego przełączenia do nawrócenia ku upadku!


Wydaje się prawie połowę tor
lotu za nami!


Gdzie to jest czasoprzestrzeń
statek?


W dniu 30.10.1997


Turystyka alternatywna:
Aliens!


W każdej chwili w dowolnym
punkcie przestrzeni we wszechświecie i poza wszechświatem!


W dowolnym kształcie!


W każdym rozmiarze!


Dyskretna w żadnym wypadku!


Obcy nie wchodzą dalej!
Zasada! Obcy przychodzą i odchodzą stale! Nie trzeba UFO`s i nie kosmiczne. Nic
zera mogą przemierzać wszechświat! Są nieśmiertelne! Obcy są wśród nas! Byli
zawsze wśród nas i zawsze będzie wśród nas! Od początku do końca! Aliens
wiedzieć wszystko o nas, a my nic o nich nie wie!


Pozaziemskie przemierzać
przestrzeń nieskończoną i wieczną czasu faktycznie zera w przestrzeni zera!
Moment próżniowa komora zerowa obecność zera!


Punkt w przestrzeni określa
okres. Czas określa czasoprzestrzeni. Punkt w przestrzeni zmienia się w czasie!
Czas zmienia się przez cały pokój! można obserwować punkt w przestrzeni o
wieczności. można oglądać razem nad nieskończoności.


Nie ma nic i nikt nie
stracił!


Kopia stare i tworzyć na
nowo, więc jest wrodzona!


 To jest nasza misja w
życiu we wszechświecie!


Jeśli więc nie odwiedzić
cudzoziemców, odwiedzimy cudzoziemców. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju
wszystkich jest obecny czasoprzestrzeń! W jakim okresie możemy zostały
spełnione lub osiągniemy, więc udało nam się osiągnąć w czasoprzestrzeni zależy
od poziomu rozwoju!


 Człowiek jest
przeznaczony do podróży cały wszechświat i pozostawić go później!


Czas musi być dojrzałe,
wówczas osoba zarabia wszystkie możliwości! Znakiem dojrzałości czasu i
ludzkości będzie kiedy księżyc tworzy swoją kopię! Ta kopia księżyca będzie
stacji kosmicznej, technologii, która może korzystać z ludzkością!


Dlaczego i jak człowiek z
królestwa zwierząt rozwinęła? Czy ewolucja biologiczna kończy mężczyzna czy
ludzkość dzieli się ponownie? Podział na wyższym biegu i niższą rasę? Jako ludzie
i małpy? Masters i słudzy? Albo jest tam teraz naprawdę duchową ewolucję: od
niższej do wyższej? Człowiek różni się tylko przez jej własności intelektualnej
od małp? Wtedy duchowa ewolucja więc już się rozpoczęła w królestwie zwierząt!
Czy atom wodoru bardziej inteligentny niż astronauta? Jeśli atom wodoru,
inteligencji całego wszechświata? Gdzie człowiek z jego inteligencji?


Małpy nie wojnę. Przekonany
wojnę inteligencji?


W atomie wodoru łączna wiedza
o wszechświecie jest zapisane! Powinniśmy uczyć się od atomu wodoru (jego jądra
i jego produktu, elektron)! Atom wodoru ukrywa inteligencji!


Filozof nie zna wewnętrzne i
zewnętrzne granice nie! On oddaje atom wodoru głębiej i nie przestać myśleć
poza Wszechświata!


Filozof akceptuje żadnych
granic!


Im głębiej mogę ingerować w
modelu atomu, tym bardziej mi penetrować


Wszechświat wcześniej!


 Jeśli uda mi się
przeniknąć do rdzenia, a następnie uda mi również przeniknąć elektron. Odnosi
się do atomu, co do wszechświata!


 Za pomocą mikroskopu i
teleskopu! Wpuszczany i rozszerza swoją uwagę do wewnątrz i na zewnątrz!


W dniu 14.11.1997


Infinity stworzył
ograniczonej przestrzeni. Ograniczona przestrzeń stworzyła próżnię.
Podciśnienie jest utworzona masa (atom wodoru).


Eternity stworzył ograniczony
czas. Ograniczony czas stworzył prezent. Niniejszy stworzył antymateria (Atom
anty-wodoru).


Stany materia i antymateria
doprowadziła do Wielkiego Wybuchu, a zatem rozwinąć w granicach czasu i
przestrzeni! Gdy ekspansja wyczerpała przestrzeni i czasie, nie będzie
kurczenie się wszechświata. Prowadzi to do załamania w próżni iw
teraźniejszości. Następnie próżni i obecny rozpuszczenia, a następnie granice
czasu i przestrzeni są anulowane. Tam znów przeważają nieskończoności i
wieczności! Jesteśmy dziećmi nieskończoności i wieczności i pozostanie na
zawsze w nieskończoność!


 Oznacza to, że mamy już
żył wiecznie w nieskończonej i będziemy żyć wiecznie w nieskończoność!


Nasze ziemskie życie jest
ograniczony przestrzennie i czasowo. Podobnie jak wszechświat jest ograniczony
w czasie i przestrzeni! Uchylenie tych limitów jest celem wszelkiego życia we
wszechświecie! Następnie czekamy na Big Bang i czeka zapaść! Narodziny i śmierć
na ograniczoną wszechświata oznacza wieczności i nieskończoności przed
urodzeniem i wieczności i nieskończoności po śmierci wszechświata!


W tej chwili musimy pogodzić
się z ograniczeniami! Granice Big Bang i upadku! Mamy wewnętrzne (próżnia,
obecny) i zewnętrzna (wszechświata) limity! Czasoprzestrzennego granice
wewnątrz i na zewnątrz!


 należy szukać w
nieskończoności i wieczności, a do znalezienia! On ma być prowadzona w próżni
iw teraźniejszości i znaleźć! Ale ponieważ nie możemy otworzyć granice
wewnątrz, ani na zewnątrz (omdlenia), musimy przyznać, nie ma szans!


Oznacza to, że nie możemy
zostawić świat i nie wnikają w próżni i obecny.


lub:


Nie możemy zostawić ziemię
lub przenikać do jego centrum! Więc musimy żyć. Niewielkie i ogranicza się
wewnątrz i na zewnątrz! Nie są za darmo! Jesteśmy uwięzieni w ringu.


Nie możemy do wewnątrz, a nie
na zewnątrz!


Dobry Niemiec: Uwięziony w
przestrzeni i (masa) na całe życie! Dlaczego nie pozwalają nam rozklejanie?


Wierzę w przed i po!


Nie wchodź w próżni i
teraźniejszości, a nie w nieskończoności i wieczności out! Jesteśmy uwięzieni w
czasie i przestrzeni! Szukamy wolności!


Niezrodzonym i jesteśmy wolni
umarł. Alive, jesteśmy w pułapce!


Historia fizyki: Big Bang,
aby zwinąć!


Jesteśmy dziećmi próżni, a
obecność i są dziećmi nieskończoności i wieczności! Teraz jesteśmy dziećmi tej
ziemi na około 100 lat! Uwięziony na ziemi 100 lat!


Ziemia jest więźniem we
wszechświecie! Wszechświat jest więzienie!


Służy nasze więzienie dla
naszej ochrony?


Nasze więzienia musi mieć
sens! Czy jesteśmy w podróży?


W dniu 28.11.1997


The Big Bang tworzy
przyszłość. Przyszłość tworzy obecność. Niniejszy tworzy przeszłość. Przeszłość
tworzy załamanie. Przed Wielkim Wybuchem i po upadku przeważa:


Wieczność Obecność


i


Próżni nieskończoność!


Na zewnątrz i do wewnątrz
granic możliwości!


Przyszłość jest ograniczona
do zewnątrz do Wielkiego Wybuchu i do wewnątrz do chwili obecnej.


Przeszłości ogranicza się do
zewnątrz do zwijania i do wewnątrz do chwili obecnej!


Niniejszy ogranicza się do
wewnątrz i na zewnątrz w nieskończoność poprzez przyszłości i przeszłości!


Mamy ładunek we
wszechświecie, od podejrzanego my, ludzie nic. Musimy też nic nie wiedzą o tym!
Jeśli upadek jest kompletny i przygotowujemy się do lądowania, dowiemy się
więcej. Daj nam poczekać i zobaczyć! Transport kosmiczny wszechświat! podjęta
na początku i przeznaczonych do lądowania.


W dniu 06.12.1997


Od Wielkiego Wybuchu do
upadku! My, ludzie, jesteśmy częścią strażników frachtu w tym wszechświecie.
Ładunek jest głową wszechświata. Musi być strzeżone i chronione. Głowa znajduje
się w centrum wszechświata. Wciąż jest kluczem. Wiedzieliśmy, frachtu i znów
będziemy rozpoznawać! Jesteśmy produkty tego obciążenia!


Albo mamy cel, który staramy
i trzeba znaleźć, albo mamy sądzić, że mamy cel, który ma szukać i znaleźć.

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=