Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
=> Tagebuch 11;1993 englisch
=> Tagebuch 11;1993 tschechisch
=> Tagebuch 11;1993 polnisch
=> Tagebuch 11;1993 russich
=> Tagebuch 11;1993 chinesisch
=> Tagebuch 11;1993 japanisch
=> Tagebuch 11;1993 arabisch
=> Tagebuch 11;1993 französisch
=> Tagebuch 11;1993 spanisch
=> Tagebuch 11;1993 italienisch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
Tagebuch 51;2011 deutsch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 11;1993 polnischPamiętnik 11

Styczeń 1993W dniu 04.01.1993


 


stany graniczne, ruchome
granice we wszystkich trzech wymiarach w niniejszym są najbardziej
fantastyczne, że istnieje w tym wszechświecie.


Przypuśćmy, że cały świat.


 


Nie ma na świecie
jednocześnie, dzień i noc. Granice są zamazane! W nocy mija, dzień zaświta.
Dzień mija, zapada noc. Dzień, noc jest. Wszystko to w tym samym czasie, w
chwili obecnej!


 


Każdy punkt na Ziemi ma swój
specjalny przyszłość i ma swoją szczególną przeszłość jednocześnie!


Jedna puszka trzech punktów w
przestrzeni obserwować dowolny punkt na Ziemi.


 


Teraz zbierając te
wyimaginowane stałych punktach w centrum wszechświata!


Wtedy nie jest to obraz
idealnego monitorowania obecnej!


To wygląda jak słońce!


 


Na końcu każdej belki jest
przedmiotem kontroli, który jest w ruchu. Jeżeli wiązka następuje ten ruch!


 


Oczywiście są to tylko
wyimaginowane punkty stałe, ale istnieją w rzeczywistości!


Teraz oczywiście pytanie
otwarte: tylko istnieje wszechświat, czy istnieje nieskończona liczba
wszechświata!


 


W związku z tym, będzie
kontrolować ograniczoną liczbę wszechświata!


Ostatecznie wszystkie statki
zbierze się w stacji kosmicznej.


Nasz wszechświat stał się
przewidywalny przez nas ludzi. Z masy oraz od stopnia jej!


 


To jest umieszczenie opiera
się wyłącznie z prędkością światła stała i wiek wszechświata. Jest to możliwe
przy małych liczbach elektroenergetycznych bez trudu!


 


Pracuj -Leisure
-Angewohnheiten (przyjaciele) są trzy punkty systemu obserwacji usługi
bezpieczeństwa! Ten człowiek jest całkowicie kontrolowane!


 


Outer wnioski wyciągnąć z
obserwacji! Wewnątrz wnioski wyciągnąć z oceny obserwacji!


 


W dniu 05.01.1993


 


Czas jest w stanie tylko
myślenia i ludzi!


Myśl ludzka rozgrywa się
pomiędzy czasu, przestrzeni i życia!


 


W dniu 08.01.1993


 


Myśli gromadzą się w głowie i
rozwijać tam!


Względu gromadzi się w
organizmie i tworzy tam! Materia i umysł rozwijają się przez całe życie! Życie
jest katalizatorem myśli i materiału!


 


Katalizator ten działa w
wieczności! Katalizator ten działa za pomocą światła i tlenu! Spalanie materii
przy pomocy tlenu, energii fizycznej i psychicznej jest za darmo!


Losowe należy rozumieć
dosłownie, do pułapki z!


Historia jest opowieścią o
-fällen się! To tak się stało i nie może być zmieniony, ponieważ był zbyt
spóźniona! Przyszłość jest otwarta.


 


Jednak w niniejszym
przypadają drzwi przeszłości!


Ale przyszłość nie jest dla
-fällig, ale przeszłość! Przyszłość jest otwarta we wszystkich kierunkach!


 


W dniu 01/16/1993


 


Czas ma tendencję do
dzielenia przestrzeni oddzielić!


Sprawa ma tendencję do
gromadzenia się w obszarze łączcie się!


Przestrzeń znosi cierpliwie
zarówno starania!


 


Materia wraca do życia w
czasie! Życie ma zrezygnować z wysiłku, terminy i miejsca!


 


W dniu 17.01.1993


 


Wszystko na północy działo
się (na ziemi iw niebie) dla nas w przyszłości interesujące!


 


W dniu 19.01.1993


 


-Są Trzy sposoby! North Pole
North Star Southern Cross!


Który z nich ma rację?
Wszystkie trzy stanowią oś! Jak można to rozumieć? Kto przychodzi skąd?


 


My, istoty wszechświata jest
prąd płynący między dwoma biegunami minionego czasu i przyszłości.


Obecnie gubimy się w
szczegóły i zrobić genialne odkrycia.


Tracimy kierunku i jasności.


 


Wiedza, przekonania,
działania muszą stanowić jedność! Solidna wiedza, wspólna wiara i całkowity
przegląd jest podstawą przetrwania ludzkości we wszechświecie! Życia!


 


Z chaosu, grzywna będzie z
powrotem! To jednak nie przyjdzie nagle,


ale bardzo stopniowo.
Wszystko ma swój czas w przestrzeni.


 


 


luty 1993


 


 


W dniu 15.02.1993


 


Natura - Publikacja


Wszystko widzimy w ustawach i
wydarzeń jest tylko ich wygląd. Istotą tych zjawisk pozostaje nam tajemnicą
życia!


 


Nigdy nie zrozumieć, że żyje!
Na tyle każde zjawisko i każde wydarzenie jest głębszy sens i połączenie
wewnętrzne! Nigdy nie będzie realizować swój początek i swój ostateczny efekt!
Mamy zbyt mało czasu i za mało ducha!


 


Istotą rzeczy od początku do
uznania do końca, wymaga myślenia przestrzennego. To jest, ale ludzie nie nas.
Zwykli ludzie.


On nie rozumie naturę czasu!
A czas jest kluczem do wszystkich innych wniosków z przeszłości i implikacje
dla przyszłości!


 


Jak idziemy do przodu w
czasie i przychodzi czas na spotkanie z nami, ale to nie jest namacalny dla
nas, musimy założyć, że czas tak naprawdę nie istnieje! Ale istnieje i jest
mierzalne.


Badanie jest źródłem
wszelkiej wiedzy.


 


W filozofii, cała wiedza jest
analizowane i opracował teorię o czym!


Logiczny sposób! Z punktu
myślący o liniach i obszarach myślenia przestrzennego myślenia!


Człowiek musi zebrać wiedzę z
pierwszej. Przeszłość.


Człowiek musi nauczyć się
wiary drugie! przyszłość


 


Znawcą dowiaduje się również
od nieświadomych!


Filozof uczy się od
specjalistycznej wiedzy o szczegółach. Specjalista uczy się od filozofów
przeglądzie!


 


Mało kto kiedykolwiek oszukać
masy. Te nieliczne zyskują i tracą grunt kiedykolwiek.


Gdy masa jest już mądry i
trzyma na dystans kilku! Nawet w demokracji traci tłum! Jest to sprzeczność,
które powinno być wyeliminowane! Masa musi być mądrzejszy niż kilka.


 


Następnie tworzymy pokoju na
świecie. Możemy podjąć działania przeciwko głodu i chorób.


Każdy musi mieć mieszkanie
nie płacąc czynszu. Usługi muszą być dostarczane bezpłatnie! Artykuły spożywcze
i towary muszą być sprawiedliwie rozdzielone. Nie może być wojskowym produkcja
biegają!


 


Pieniądze muszą zostać
zniesione. To może zmienić świat!


Weź ludzkości pieniądze i
wiara w człowieka będzie rośnie.


 


W rzeczywistości, można się
mylić iw wyobraźni musi być nie tak! Aby rozpoznać rzeczywistość! W celu
wykrycia błędów w rzeczywistości, trzeba popełnić błędy w wyobraźni!


 


 


Wyobraźnia jest logiczny dużą
siłę w przyszłości!


 Życzę ludziom wiedzy i
wiary w siebie i życia wiecznego! Naród pokoju, miłości i wiary!


 


Przeszłość jest daleko, a
przyszłość jest daleko.


 


Tylko wtedy musimy zdecydować
się na przeszłości i przyszłości!


Jedynym obszarem na świecie,
wówczas temperatura umiarkowana przeżycia oferowana była Biegun Południowy.


 


Więc nie jest życie zostało
rozliczone. Po chłodnym ziemi, życie może rozprzestrzeniać się nad ziemią. Od
Bieguna Południowego przez równika do północy!


 


marzec 1993


 


 


W dniu 16.03.1993


 


istnieje napięcie między plus
i minus! Od tego napięcia, wytwarza moc. Aktualny oznacza przepływ elektronów,
przepływ życia i upływ czasu! Także duch rzeki!


 


Wszystkie różne rodzaje prądu
oznaczać różne sposoby życia! Gatunek ten można przekształcić! Ale jedna zasada
pozostaje zawsze. Prąd przepływa z ujemnego na dodatni!


 


Posuwamy się ze skończonym
czasie w nieskończonej przestrzeni.


W skończonej przestrzeni z
nieskończonym czasie.


Jesteśmy na wyspie i czas
przenieść się do pokoju wyspie!


Posuwamy się z wyspy w
pomieszczeniu na stałym lądzie w czasie!


 


Wyjeżdżamy z kontynentu w
pokoju i przenieść się do wyspy w czasie.


 


Kierunek, cel, plan trasy
wynika, sens i cel życia.


Odpowiedź na te pytania po
życiu należy się każdej odpowiedzi. Ludzkość muszą ocenić, czy łącznie.


Dopiero wtedy zapanuje pokój
na ziemi. Powód!


 


Albo żyjemy tylko w
przeszłości, ani w przyszłości.


 


Wiem tylko, Budziszyn, a nie
prawo. Wiem, że moje mieszkanie, a nie poprawne. Znam moich krewnych, i nie
można ich zrozumieć. Mam znajomych, daj mi zagadki.


 


Wiem, że przeszłość i
przyszłość. Według nazwy. Ale to, co kryje się za mną tak samo kłopotliwe jak
nieskończonej przestrzeni wiecznego.


Jestem nieustannie odradza
się. Od drugiego do sekundy. Mam ciągły urodziny. Żyję w przeszłości. Ojciec
mieszka w przyszłości.


 


Kiedy w końcu zostać
połączone? Spotykamy się w środku. Miejscem spotkań będzie równik. W środkowej.
Na morzu.


Spotykamy się na rzece
przyszłości przychodzą zmarłych przodków. Przyjedziemy w przeciwieństwie do
przepływu minionych pokoleń.


On krąży wokół Ziemi. Jest
ona większa od bieguna północnego i południowego bieguna jest większa. W Nim
wszystkie żywe istoty mają miejsca. Równik jest nasz nowy dom. Nasza Trzecia
Rzesza środku. Mamy już przybył na ustach naszych rzek. Ma ona zastosowanie do
przekroczenia morze i spotkać się z nami. Równik wszechświata jest naszym celem
Aller.


 


Jest jeszcze kierunek. Jest
to znane na południe i na północ jest znana. Nieznany jest równik. Gdzie jest
równik, na którym spotyka się całe życie z przeszłości i przyszłości? To nie ma
sensu chcą odkrywać źródła. Musimy zbadać miejsce spotkań. Lokalnie i czasowo.
Przestrzennie i czasowo.


 


Północnej i Południowej,
wiemy. Brakuje tylko centrum, w czasie i przestrzeni.


Mid-space-time


Równik przestrzeni jest
centrum kosmicznego. Równik czasu jest czas centrów.


 


Jest potop czasu w
przestrzeni. Zdarzenia spadają nad sobą. Nikt nie będzie wiedział więcej, co
się stało wczoraj, co przyniesie jutro.


Musimy się spodziewać w Space
Center oraz w czasie-Mitte!


Człowiek rodzi się w czasie i
przestrzeni współrzędnych do niego. Człowiek wychodzi z ziemi w czasie i
przestrzeni współrzędnych!


 


Czas i przestrzeń współrzędne
są ważne dla pobytu każdej osoby. Każda jednostka ma swoje dane! Cały czas
życia towarzyszą czasowe i przestrzenne dane indywidualnego!


Każda osoba jest w dowolnym
momencie w ciele danych czasu i przestrzeni! Każda osoba jest uniwersalnym
przechowywania danych! Wypełnia przestrzeń i czas, przez całe życie.


 


Oprócz współrzędnych czasu i
przestrzeni, istnieją również współrzędne duchów!


 


W dniu 03/28/1993


 


Wezmę wiedzieć północy,
południa, wschodu i zachodu!


Od południa przychodzi
przeszłości. Z północy przychodzi przeszłości.


 


Na Ziemi jest przyszłość!
Lepsze ziemia ma przyszłość, czy nie! Na Ziemi, ludzkość decyduje o "Bycie
i nie".


Przyszłość jest bardzo młody,
nienarodzone życie na ziemi!

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden